Je website: een eenmalige investering of een duurzaam project

 

Een website staat niet langer op zichzelf, maar maakt deel uit van een online ecosysteem. Nadenken over de uitbouw van je website is nadenken over de toekomst. De lancering van een vernieuwde website moet kaderen binnen een lange termijn visie. Op die manier kan je een duurzame website maken met toch de nodige flexibiliteit.

Deel van een online ecosysteem

De maatschappij wordt steeds mondiger en dat vertaalt zich op diverse niveaus in aandachtspunten voor een organisatie, ook op digitaal gebied. Immers de sociale media of media in het algemeen nemen een steeds centralere rol zowel bij de huidige generatie, maar nog meer naar de toekomstige generatie. De steeds groter wordende invloed van mobiele technologie is daarbij vaak een katalysator.

Deze media zijn echter slechts één van de kanalen. De eigen website is vaak het centrale element binnen het online ecosysteem van verschillende kanalen (website, social media, nieuwsbrief, …)

Onderzoek toont aan dat een gebruiker op gemiddeld 4 seconden een beslissing neemt om je website verder te bezoeken. Voor een gebruiker is het essentieel dat de website van je organisatie is afgestemd op zijn / haar noden. De gebruiksvriendelijkheid staat centraal. De antwoorden op de noden van die gebruiker komen prominent naar voren, eerder dan de structuur van de organisatie. Wat voor jou duidelijk is, is dat niet per definitie voor je gebruiker. Men spreekt in deze context wel eens van User Centric en ondersteunt de bezoeker in zijn/haar scannend, scrollend of swipend gedrag.
Binnen de beperkte tijd dien je de gebruiker nog eens te overtuigen van je “merk”. Als organisatie ben je een autoriteit binnen je vakgebied. Deze autoriteit moet ook duidelijk zijn voor je gebruiker en moet je content versterken. Je hebt als organisatie alle baat bij een goede branding van je merk, een sterk merk! Denken we maar aan het delen van je informatie op sociale media. Is het in één oogopslag duidelijk welke organisatie achter de content zit?

Doe het voor de bezoekers van je website

De ervaring die gebruikers op je website hebben staat centraal in het beeld of de perceptie die gebruikers over je website hebben.  Deze perceptie bepaalt in sterke mate hoe gebruikers omgaan met je informatie (bv. Lezen, Delen, …). Helaas is de perceptie snel gevormd. Het vertrouwen van je gebruikers ben je veel sneller kwijt, dan dat je kan opbouwen (zelfs met een nieuwe website). Eens het vertrouwen geschaad is, zal het veel tijd kosten om dit opnieuw op te bouwen en dit begint snel. Al bij het zoeken in de zoekmachines (in Europa is dit voor 95% Google) speelt vertrouwen een rol. De gebruikers moeten het vertrouwen hebben dat je site voor hen een meerwaarde zal betekenen.

Google is vaak baas.

Voor veel gebruikers is je website niet de startpagina, maar wel Google.

Dit betekent ook dat je elke pagina op je website als een startpagina moet beschouwen. Landing pages zijn belangrijk vanuit communicatief standpunt, maar ook vanuit je bezoeker.

Naast de gebruiksvriendelijkheid speelt ook toegankelijkheid een steeds belangrijkere rol. Toegankelijk betekent dat je website bruikbaar is voor iedereen, ook voor personen met een beperking. Toegankelijkheidsrichtlijnen overlappen vaak met andere principes van modern webdesign en documentopmaak. Daarom zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen van smartphones en tablets, zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser en scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines. Toegankelijke websites en documenten helpen dus alle bezoekers/lezers.

Mobiele technologie speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Je website is best mobiel toegankelijk. Of je nu surft via een tablet of smartphone de website moet bruikbaar zijn. Echter als organisatie heb je geen zin om meerdere websites te onderhouden zowel qua kosten als tijdsinvestering. Bovendien is 1 unieke URL voor elke pagina beter voor de verspreiding van je content (bv. Op sociale media, binnen zoekmachines, …). Daar moet je over nadenken. Responsive design, weet je wel.

Content of data in het algemeen zijn voor de bezoekers de motivatie om naar je website te komen.

De content is daarbij veel belangrijker geworden dan de structuur van de website.
Onderzoek toont aan dat gebruikers typisch in een F-vorm je website bekijken. Vanuit de mobiele context of vanuit een nieuwsbrief willen gebruikers in eerste instantie de content bekijken en niet binnen welke structuur de content is geplaatst. Je content staat best links (binnen de F-vorm).

Sommige bezoekers zien slechts 1 pagina als je ze niet verder helpt. Je moet m.a.w. continu nadenken over de volgende actie voor de bezoeker. Wat kan/wil hij / zij op basis van deze informatie doen?

Wat is de call-to-action? (bv. Inschrijven, downloaden, bestellen, …).

De gebruiker de juiste elementen aanreiken binnen de context waarin hij zich op dat moment bevindt is de sleutel voor een klantgerichte website. Immers elke gebruiker komt met een bepaald doel naar de website. Dat doel kan verschillen van keer tot keer, maar er is steeds een doel (bv. Vinden van contactgegevens, inschrijven op een evenement, bestellen van een publicatie, …) Inspelen op die toptaken voor gebruikers met gefocuste content is belangrijk. Op elk moment dien je na te denken over wat de gebruiker nodig heeft op dat moment. Echter noch als vakexpert noch als internetexpert kan je dit zeker weten. Je hebt je gebruikers nodig om dit ook in de praktijk te testen. Bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces. Zo weet je zeker dat je website is afgestemd op je bezoeker.

Echter niet enkel voor bezoekers is data belangrijk, ook voor systemen wordt data steeds belangrijker. De nodige metadata toevoegen aan je content zodat ook systemen deze data kunnen interpreteren maken van je website een interessant element binnen het wereldwijde ecosysteem van het Internet.

Techniek is niet het centrale doel van een website, maar wel degelijk enkel een middel. Het technische aspect dient verder vorm te krijgen in lijn met de beschikbare software. Denk aan integratie met CRM software, …
Voor veel organisaties ligt daar net de sleutel van de optimalisatie van de interne processen. Maar daar meer over in een volgende post.

Natuurlijk is een sterke website enkel maar mogelijk met een sterke opvolging. De Plan, Do, Check, Act methodiek helpt je daarbij. Verzamel gegevens en data. Meten is weten. Voorzie statistieken om je website gericht op te volgen en vooral op basis daarvan de nodige keuzes te maken. Echter hou in je achterhoofd dat statistieken tonen wat je gebruikers bezocht hebben, zij tonen niet aan waar je gebruikers naar op zoek waren. Hopelijk is dit hetzelfde, maar zeker ben je dit niet. Daarom blijft het essentieel om ook in de opvolging je gebruikers te betrekken en te bevragen. Onderzoek toont aan dat gebruikers makkelijk feedback willen geven op voorwaarde dat ze feedback krijgen over hun input. Daar maak je gericht gebruik van.

De elementen bij de uitbouw van je website

Een website maken voor de toekomst betekent keuzes maken!

De doelgroepen voor de website (en de algemene communicatie) leg je best vast. Het is moeilijk om een website op alle doelgroepen tegelijk te richten en vaak niet zinvol. Hou een focus op je website naar je primaire doelgroepen. Prioritiseer je doelgroepen.

Een gedragen visie binnen de organisatie is belangrijk naar de uitbouw van een toekomstgerichte website. De visie is de definitie waarmee je aan anderen duidelijk maakt waarvoor je wil gaan met je website, zowel nu, maar nog meer in de toekomst. De visie geeft richting, inspireert en onderscheid je van anderen. De visie zegt niet alleen iets over wat je wilt, maar ook waarom je het wilt en voor wie je doet. (Unique Selling Positon). Een visie mag gedurfd zijn, is krachtig en inspirerend en geeft het doel aan, niet de weg.

De strategie geeft aan hoe we de visie kunnen uitwerken in de praktijk op langere termijn.

Op basis van deze strategie worden concepten gedefinieerd op korte, middellange en langere termijn die toelaten om de strategie in de praktijk om te zetten.

Om de strategie te implementeren stel je best duidelijke doelstellingen op. Bij voorkeur SMART. Immers een website is een continu evoluerend gegeven die dient opgevolgd te worden. Een strategie voor de opvolging is een must voor de monitoring en analyse van de website en het online ecosysteem daaromheen. Zo kan je ook nagaan of de doelstellingen voor je website de doelstellingen van je organisatie ondersteunen wat uiteraard essentieel is.

Het is belangrijk naar de toekomst toe om de website zo maximaal af te stemmen op de uiteindelijke doelgroep. Om dit te realiseren is de inspraak van deze gebruikers essentieel. Zij bepalen immers in sterke mate wat de noden exact zijn.

Binnen dit algemeen kader kunnen we nadenken over de implementatie van de website. Daarbij zijn de centrale elementen: de content strategie en de informatiearchitectuur.

De content strategie bepaalt wanneer we content brengen, welke content we  brengen en waarom we deze content brengen (doelen). De eerste vraag is daarbij niet waar we deze content plaatsen, maar er moet wel nagedacht over de kanalen die een rol spelen in de bredere content strategie. Eén van de elementen die in dit kader belangrijk zijn is gevonden worden of de zoekmachineoptimalisatie van de website.

De informatiearchitectuur bepaalt waar we welke content gaan plaatsen. Dit breng je in de praktijk door het uitwerken van een functioneel model m.b.v. wireframes en een klikmodel.

Werk op basis van de informatie architectuur je content uit. Die zal deels bestaan, maar ook moeten herwerkt worden in lijn met de architectuur. Dit is een vitale component die door jou zelf wordt uitgewerkt. Hanteer een gebruikersgerichte aanpak en hou rekening met webschrijven. De woorden doen er immers toe. Wacht daar niet mee tot op het einde van de rit. Goede content kost tijd. Dat doe je liefst niet in de laatste spurt naar de lancering toe.

Een content management systeem ondersteunt de technische uitwerking van de website.

Na de lancering van de website start de opvolgingsfase zoals bepaald in de strategie voor de opvolging van de website en kijk je na of je de doelstellingen haalt. Waar nodig stuur je bij. Plan, Do, Check, Act dus. (PDCA)

Wat je moet onthouden

Een goede website bouwen doe je niet even op 1,2, 3.

Dat vraagt tijd en beraad. Maar alle elementen kan je ook goed in kleine stapjes nemen. Iteraties waarbij je stap voor stap een volgend element kan uitwerken. Zolang het maar ten goede komt aan je bezoekers.

Klinkt misschien allemaal wat veel? Dat hoeft het niet te zijn.

Onthou minstens dit: Denk minstens na over wat je gebruikers echter nodig hebben. Betrek hen er bij en luister. Je zal versteld staan. Een website die modern oogt, dynamisch van aard is, responsief is, er goed uitziet, visueel aantrekkelijk is dat willen we allemaal. Maar wat willen je bezoekers? Een website die werkt en hun ondersteunt in hun “taken”.
Of waarom dacht je dat Google, bol.com, coolblue.be, booking.com, … doen wat ze doen? Eenvoud siert. Vooral als het gewoon goed zit.

Denk  dus aan je bezoeker!

Delen op sociale media

Gerelateerde artikels

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief