Websites met een bouwplan zijn beter

Bouwplannen doen je nadenken over de langere termijn. En zo helpen ze je verder. Websites zijn beter als ze goed worden onderbouwd. Een bouwplan helpt daarbij. Of je het nu wireframes, een functionele analyse of een blauwdruk noemt, dat doet er weinig toe. Het belangrijkste is dat je er over nadenkt. Maar alleen nadenken is niet genoeg. Denk samen na met je stakeholders. Niet enkel je interne, maar je externe stakeholders. De doelgroep van je website. Wedden dat je een betere website krijgt!

Read more

Bouw je website samen met een architect

Net zoals je beter geen huis bouwt zonder architect, kan je best beroep doen op gespecialiseerde begeleiding om je technologie project vorm te geven. We geven een overzicht van aandachtspunten, valkuilen, maar vooral opportuniteiten om van je website een meerwaarde te maken voor je organisatie en je leden. Ook al lijkt dat op het eerste gezicht een complex en technisch verhaal.

Read more