Digitale doorlichting voor je non – profit organisatie

Wil jij weten waar je organisatie staat op digitaal vlak?

Of het nu gaat over je digitale aanpak, je processen, de tools die je kan gebruiken om slimmer te werken, je website, je leden database, je CRM omgeving,  …

Ik maak een doorlichting oftewel een analyse en audit op van je huidige organisatie op digitaal vlak.

Wat krijg jij?

 • Doorlichting van je organisatie op digitaal vlak
 • Digitale Roadmap voor je organisatie met suggesties om je organisatie future-proof te maken:
  • Onmiddellijk toepasbare suggesties op korte termijn
  • Suggesties op middellange termijn
  • Suggesties op langere termijn.
  • Op maat van je doelstellingen en je organisatie.
 • Technologie onafhankelijk rapport.
 • Voorstelling aan interne stakeholders.
 • Klaar voor intern gebruik bij interne stakeholders, raad van bestuur, collega-bestuurders, …

Wat doe ik ?

Ik maak een doorlichting oftewel een analyse en audit op van je huidige organisatie op technologie vlak.
Ik kijk daarbij naar de doelstellingen van je organisatie en waar je in de toekomst naar toe wil evolueren.
Hoe helpt digitaal je daar in en waar moet je op inspelen?

Welke quickwins kan je toepassen? Welk low-hanging fruit kan je snel oogsten?
Welke financiële optimalisaties kan je toepassen om taken vlotter te laten verlopen?

Welke tools kan je inzetten om gericht processen te verbeteren?
Welke stappen moet je nemen op korte termijn, op middellange termijn, op langere termijn om relevant te blijven?

Kortom een eerste stap in je verdere digitale evolutie.

Hoe pak ik dit aan?

 • Sessie 1 rond digitale communicatie
 • Sessie 2 rond processen digitaliseren
 • Opmaak van doorlichting
 • Sessie 3 met presentatie van de conclusies van de doorlichting en gerichte suggesties naar optimalisatie van je omgeving.

Sessie 1 & 2 gaan door op 1 dag. Jij beslist welke medewerkers zeker aan boord moeten zijn.

Digitale communicatie

Waar wil je staan? Aligneren tussen de diverse noden, …
Deze oefening gaat vooral over digitale communicatie, check met externe website, intranet, e-mail marketing, …We bekijken de noden & doelen van de organisatie en matchen die met de huidige situatie. We bekijken de communicatie ook vanuit de bril van de doelgroep en de noden die daar zijn.

Op basis daarvan bepalen we de next steps alsook quick-wins.

Processen digitaliseren

Bespreking gedetailleerde noden rond systemen en processen alsook vertaalslag naar klantgerichte aanpak in lijn met communicatie oefening. Hier kijken we ook next steps en quick-wins.

Opmaak van digitale doorlichting & roadmap

Na de gesprekken en met mijn expertise maak ik de analyse op rond waar je nu staat op digitaal vlak en waar je zou moeten staan als organisatie.
Ik zorg niet enkel voor de doorlichting, maar toon je ook het perspectief met de opmaak van een digitale roadmap.
Dit kom ik presenteren en bespreken met jullie.

Wil je verdere stappen zetten? Dan is procesbegeleiding ideaal voor jullie.
De ideale werkwijze is een faciliterende rol waarbij de organisatie maximaal het heft in eigen handen neemt en een externe adviseur heeft om het proces te helpen begeleiden.

 

BTN_Contact

Twijfel je nog?
Doe al eens de test om te zien waar je non-profit organisatie momenteel staat.
Test of je digitaal sterk aan het werk bent.