Digitale maturiteit en leiderschap

Duurzame verandering in je social profit organisatie dankzij digitale maturiteit en leiderschap.
digitaal leiderschap en maturiteit


Digitaal ( leiderschap x maturiteit) = organisatie impact

Digitaal. Elke social profit organisatie komt er in meerdere of mindere mate mee in aanraking. En elke social profit organisatie komt dan ook voor digitale vraagstukken te staan.

Niet alleen voor jullie als organisatie zelf, maar ook voor jullie medewerkers zorgt de digitale verandering regelmatig voor kopzorgen en onzekerheden:

  • Een nieuw systeem onder de knie krijgen: ga ik dat wel kunnen?
  • We weten wel waar we naartoe willen op digitaal vlak, maar hoe pakken we dit nu concreet aan?
  • Wij willen graag het aantal manuele handelingen zo beperkt mogelijk houden. Hoe kunnen we onze werkprocessen nog meer automatisch laten verlopen?
  • De digitale oplossing die we voor ogen hebben, lost onze nood wel gedeeltelijk op, maar niet volledig. Gaan we ervoor of zoeken we verder?

 

Soms lijken deze vraagstukken muurvast te zitten, maar geen nood: zowel jullie organisatie als de individuen binnen jullie organisatie hebben nog veel potentieel om digitaal te groeien.

Digitaal sterk als brug naar de toekomst

Duurzame verandering met digitaal

Jullie digitale reis start met de noden van jullie klanten: jullie leden, bewoners, vrijwilligers of wie dan ook. 

Hun nood vertaalt zich in een digitale uitdaging voor jullie organisatie. Misschien willen jullie die digitale uitdaging snel oplossen met een nieuwe digitale tool? Op de korte termijn kan dit werken, maar voor je het weet staat er alweer een nieuwe digitale uitdaging voor de deur.

Daarom geloven wij meer in duurzame verandering. Digitaal is namelijk een verhaal van mensen: medewerkers die mee zijn in het digitale verhaal, die digitaal vooruit willen en digitaal matuur in het leven staan, vormen de eerste steunpilaar van jullie digitale brug naar de toekomst.

digitale cultuur

Digitale cultuur in 3 stappen

Betekent dit dat wie nog niet digitaal aangelegd is, niet mee kan op digitale reis? Zeker niet. Organisaties die digitaal willen groeien, kunnen samen met ons werken aan hun digitale cultuur.

We bekijken samen met de medewerker hoe digitaal kan werken voor zijn of haar taak. Welke voordelen haalt hij of zij uit digitaal en welke angsten kunnen we wegwerken?

Op welke manier gaan jullie om met digitale uitdagingen? We werken toe naar een mindset waar elke digitale uitdaging in de toekomst mee benaderd kan worden.

Dit zijn concrete digitale vaardigheden die een oplossing bieden voor concrete digitale uitdagingen.

Het belang van digitaal leiderschap

Wanneer we samen met een organisatie werken aan het verhogen van de digitale cultuur, kunnen we het belang van digitaal leiderschap niet uit het oog verliezen. Digitaal leiderschap betekent dat iemand de verantwoordelijkheid over de digitale reis op zich neemt. Om het even welke medewerker kan deze trekkersrol op zich nemen, het hoeft geen kaderlid of IT’er te zijn.

  • Is er in jullie organisatie een digitale leidersfiguur aanwezig?
  • Kan hij of zij autonoom beslissingen nemen op digitaal vlak?
  • Kent hij of zij z’n taken en verantwoordelijkheden?
  • Erkent iedereen binnen jullie organisatie zijn of haar voortrekkersrol?

 

Een duidelijke leidersfiguur kan en mag beslissingen nemen en neemt mensen mee in de digitale reis van jullie organisatie.

Creëer blijvende kanteling in je organisatie

Wij helpen jullie op weg naar een duurzame kanteling in jullie digitale cultuur. Een verandering waar jullie de vruchten van blijven plukken.

Digitale oplossingen of begeleidingstrajecten kan je vaak vergelijken met een wipplank: jullie schakelen extra begeleiding in die jullie organisatie omhoog tilt.

Valt die extra begeleiding weg, dan vallen jullie al snel weer terug naar het niveau waarop jullie begonnen zijn. Dankzij de duurzame kanteling waar wij binnen jullie organisatie naar streven, valt de wipplank na een begeleidingstraject met digiraf niet terug: stappen wij van de wipplank af, dan blijven jullie dankzij jullie versterkte digitale cultuur en verhoogde digitale maturiteit de verbeterde resultaten op digitaal vlak behalen.

Een meerwaarde voor jullie als organisatie, voor de hulpverlening aan jullie klanten én voor de mensen binnen jullie organisatie.

Aan de slag… met digiraf

Hebben jullie een concrete hulpvraag op digitaal vlak? Dan schuilt daaronder misschien wel een dieperliggende nood: het versterken van de digitale cultuur van jullie organisatie.

Samen met jullie gaan we op zoek naar jullie echte hulpvraag. Want hoewel de vraagstelling waar organisaties mee bij ons aankloppen, vaak heel praktisch is, moeten we de nood aan ondersteuning meestal breder zien: onder een begeleidingsvraag rond het aanleren van concrete digitale skills, ligt vaak onderliggend een vraag naar een algemene, duurzame kanteling op digitaal vlak. Want de digitale uitdagingen volgen zichzelf snel op en ad hoc oplossingen helpen jullie organisatie niet vooruit.

Hulp nodig om digitale stappen te zetten?

Wij helpen jou en je organisatie graag vooruit

Hulp nodig om digitale stappen te zetten?

Wij helpen jou en je organisatie graag vooruit!

Gerelateerde uitdagingen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief