Doelgericht data inzetten

Gebruik gegevens doelgericht om de werking van jouw social profit organisatie te verbeteren en strategische beslissingen te nemen.
Doelgericht data inzetten

Als ik je vandaag zou vragen om voor je volledige organisatie een aantal data voor te leggen, kan je dit binnen een uur doen? 

Indien het antwoord hierop, Nee is, dan is er nog werk aan het informatie-beheer in jouw organisatie. Er zijn waarschijnlijk heel wat verschillende documenten in omloop en de gegevens worden waarschijnlijk beheerd zonder duidelijke afspraken kaders.

Jammer, want in al die kennis zit een schat aan informatie die je, als je het goed gebruikt, kan gebruiken om je werking sterk te verbeteren.

Social profit organisaties kloppen bij digiraf aan met heel wat vragen over gegevensbeheer

 • Hoeveel spreadsheets hebben we verspreid liggen in onze organisatie? 
 • Hoe relevante gegevens voor onze organisatie verzamelen?
 • Hoe omgaan met de GDPR-regels bij het verzamelen van gegevens?
 • Hoe de gegevens die we verzamelen ook effectief inzetten om onze werking te verbeteren?
 • Hoe met zo weinig mogelijk inspanning toch zoveel mogelijk resultaat bereiken op vlak van databeheer?
 • Hoe structureren en centraliseren al die informatie?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee is met beheer?

Herkenbare vragen voor jullie organisatie?

Gissen is missen

Meten om de werking te verbeteren

Waarom informatie inzetten om te handelen? In onze organisatie weten al wat werkt en wat onze doelgroep doet. Gegevens gebruiken we wel om onze doelgroep te informeren via jaarverslagen.

Weg met meten om te weten! Meten om te handelen is wat er moet gebeuren! DOEN = POEN

Belangrijk om echt iets met al die kennis te gaan doen, om deze doelgericht te gaan inzetten en te gaan meten om te verbeteren. Feiten niet enkel gebruiken om dingen te weten te komen, wel om je organisatie te optimaliseren.

Het kan een grote hulp zijn voor organisaties, als deze goed ingezet wordt. Als je als organisatie er niets mee doet, kunnen de gegevens even goed in de vuilbak gegooid worden.

Data planmatig centraliseren

Veel te vaak zien we bij organisaties dat ze met een hele hoop spreadsheets werken om de acties, contacten en processen bij te houden. Daar dienen spreadsheets eigenlijk niet voor. Vaak is de informatie onvoldoende gestructureerd en gecentraliseerd.

Heeft jullie organisatie ook nood aan een dataverzameling?

Bedenk dan eerst wat jullie met deze gegevens willen doen. Stel dus eerst een dataplan op, vooraleer je effectief begint met verzamelen. Zo voorkom je dat jullie veel meer gegevens verzamelen (en moeten verwerken) dan nodig.

Je kan op deze manier gericht je gegevens optimaliseren en beter opvolgen.

Waarbij je al je learning opnieuw inzet om het plan aan te passen.

data verzamelen

Jouw organisatie organiseren op goede dataverzameling

Van het aantal leden of vrijwilligers per jaar tot het aantal bezoekers op je website, van de organisatiekosten voor jullie jaarlijkse leden-event tot de opbrengsten van elk van jullie sponsoracties,… je kan heel veel informatie verzamelen. Als social profit organisatie hebben jullie vaak zelfs al een berg aan kennis liggen, misschien wel zonder dat je het beseft.

De kunst is om te weten wat je wilt meten, en hoe je dat het efficiëntst kan doen:

 • Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en up to date houden?
 • Via welke systemen of methodes zullen jullie de informatie verzamelen?
 • Is alles juridisch (privacy, GDPR) in orde om deze data te verzamelen?
 • Hoe zullen jullie de feiten interpreteren?
 
 

Data inzetten om meerwaarde te creëren

Informatie verzamelen doe je niet alleen om te weten, je doet het ook om iets met de resultaten te doen. Deze stap wordt vaak vergeten, waardoor veel social profitorganisaties kansen laten liggen. 

Laat geen kansen liggen: analyseer jullie gegevens en gebruik jullie inzichten om jullie organisatie en werking te optimaliseren. Data-analyse hoort structureel thuis bij strategische oefeningen.

Gebruik hiervoor niet de platgetreden paden, maar spits jullie toe op datgene wat voor jullie organisatie écht van waarde is

Hulp nodig om digitale stappen te zetten?

Wij helpen jou en je organisatie graag vooruit

Hulp nodig om digitale stappen te zetten?

Wij helpen jou en je organisatie graag vooruit!

Gerelateerde uitdagingen