Procesbegeleiding – uitbouw van een nieuwe website of applicatie

Website uitbouwen

Een nieuwe klantgerichte en gebruiksvriendelijke website opbouwen moet je vanaf de start goed aanpakken. Je moet zorgen voor gedragenheid binnen en buiten de organisatie. Je moet een sterke website hebben als resultaat van je project. Maar bovenal wil je effect op langere termijn voor je organisatie.

Daarom begeleid ik je organisatie in dit proces.

Van het vormgeven van de eerste ideeën tot de uitbouw van een functionele blauwdruk van je website. Beschouw het als een bouwplan voor je website.

Rekening houdend met technologie, gevonden worden online (in Google), gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, good practices, …

Kortom onafhankelijk advies en bijstand met raad en daad.
Ik sta je bij als architect van je project en ondersteun je bij het zoeken en vinden van de juiste partner.
Een match tussen jou en de partner is daarbij cruciaal.
Ik zorg voor de nodige overdracht naar de webbouwer.

Ik zet in op het effect op langere termijn door ook je team de nodige opleiding en kapstokken te bieden om je website op een vlotte manier te beheren. Maar evenzeer content op de juiste manier online te brengen om meer conversie te genereren. Bovendien leer je hoe je je website kan opvolgen en verbeteren in de toekomst.

Wat bekijken we samen?

 • Hoe brengen we de juiste content bij de juiste doelgroep?
 • Hoe brengen we de vernieuwde boodschap over naar alle huidige en toekomstige stakeholders?
 • Hoe versterken we de bestaande aanwezige sterktes binnen de organisatie?
 • Hoe brengen we de strategische focus over naar onze stakeholders?
 • Hoe kunnen we onze boodschap verspreiden via de online kanalen in samenwerking met partners en andere stakeholders?
 • Hoe vertalen we onze informatiedoelstellingen in een online platform?
 • Hoe pakken we het marketing-verhaal binnen onze organisatie en naar onze stakeholders?
 • Hoe zorgen we voor een gebruiksvriendelijke website voor onze stakeholders?
 • Hoe zorgen we voor een voorbeeld functie?
 • Hoe brengen we de diverse boodschappen naar onze stakeholders over?
 • Hoe integreren we de diversiteit binnen onze organisatie tot 1 consistent verhaal?
 • Hoe pakken we interne processen aan?
 • Hoe zorgen we voor een “future-proof” organisatie?

Website Canvas

Wat krijg jij?

Ik zorg voor:

 • Analyse van de statistieken van je website incl. rapport
 • Opmaak van functionele blauwdruk van je website.
 • Processchema met suggesties voor je medewerkers in het beheer, onderhoud en opvolgen van je website. Met aandacht voor de langere termijn
 • Zoeken en vinden van de juiste partner binnen jouw budget.
 • Opmaak van een bestek/RFP voor je nieuwe website.
 • Analyse van de offertes en jurering bij de beoordeling.
 • Project overdracht naar de gekozen partner.
 • Begeleiding en ondersteuning doorheen het traject
 • Permanent klankbord voor de project verantwoordelijke
 • Training en ondersteuning voor je medewerkers
 • directe return van de inspanningen zodat er ook een financiële optimalisatie is voor de vereniging.
 • betrekken van interne en externe stakeholders bij het proces om het resultaat te optimaliseren. Zij zijn immers de doelgroep waar we voor werken.
 • Hoe werken we met een PDCA – cycle. Concrete plannen, gerichte acties, adequate opvolging en controle, bijsturingen waar nodig.

Termijn

Voorziene doorlooptijd: 2 maanden.

Ik werk in sprints van twee weken voor de uitvoering van het advies traject. De sprints worden qua prioriteiten samen met de klant ingevuld. Dit zorgt voor de nodige flexibiliteit, maar ook de nodige tijd voor de klant om invulling te geven aan het traject. Elke sprint werkt op een Plan, Do, Check, Act cycle. Elke sprint bouwt verder op de vorige stappen en is een verdere iteratie van de zaken die er al zijn bereikt op dat moment.

Afhankelijk van de af te stemming timing/beschikbaarheid kunnen sprints op elkaar volgen. Elke 2 weken zijn er terugkoppelmomenten voorzien (fysiek, digitaal, conf. Call, …) om de voortgang te bekijken/bewaken.

Voorziene timing binnen de organisatie: te bepalen in overleg 

BTN_Contact