De nood aan procescommunicatie

Bij het doorvoeren van veranderingen en het lopen van processen is het belangrijk om de betrokkenheid van medewerkers te behouden. Maar hoe communiceer je effectief over een proces zonder al te veel inhoudelijke details vrij te geven?

Herken je de situatie? Je bent bezig met een project, je bent een verandering aan het doorvoeren in de organisatie. Je bent een proces aan het lopen in de organisatie met diverse stappen, fases, … Er zijn veel vragen van collega’s. Alleen is het lastig om nu al antwoorden te geven want nog niet alles is duidelijk. Of het is voor het project of de verandering niet opportuun om nu al veel details te communiceren. Toch wil je collega’s geïnformeerd houden over de voortgang. Je wil hen betrokken houden bij het project, de verandering, het proces dat loopt. Dan komt het belang van proces communicatie naar voren. 

Procescommunicatie  =  mensen betrokken houden bij het proces, ook wanneer ze er zelf niet actief mee bezig zijn.

De balans zoeken tussen mensen meenemen in het proces en toch niet alle inhoudelijke elementen te kunnen geven is een lastige. Mensen vragen concreetheid en jij kan die nog niet bieden. Toch wil je hen informeren. Want dat is noodzakelijk. (want er zijn vragen). De grootste valkuil is niet meer communiceren in dit stadium.
Je moet net wel communiceren volgens het gouden principe > zo concreet als mogelijk, zo vaag als nodig.

Ifv. het proces dat je aan het lopen bent, kijk je wat er al kan/mag gecommuniceerd worden. Je bepaalt voor jezelf wat er al concreet kan benoemd worden (wat geeft duidelijkheid?) en wat nog niet ? (waar blijven we beter wat algemener om verwarring te vermijden?).

Louter informeren over de opzet is ook niet voldoende. Je wil ook mensen betrokken krijgen. Je wil iets losmaken. Je wilt hen bv. enthousiast krijgen. Je wil tonen dat er perspectief is rond het proces. . 

Het is dan ook niet genoeg om mensen te informeren over wat de opzet is van het proces, je moet mensen kunnen meenemen in het proces, in het verhaal dat geschreven wordt.
Focus op de beweging die de organisatie maakt. Minder op de concrete resultaten die gerealiseerd worden. bv. op de inhoud van de doelen die gesteld werden. Je gaat net wel tonen dat er evolutie zit in het proces. Verlies je dus niet in de details over wat je precies aan het doen bent. Toon juist de beweging die je aan het maken bent.

Vergeet daarbij niet om mensen te tonen. Maak duidelijk dat je collega’s mee doen, dat je samenwerkt over huizen/regio’s/afdelingen heen en dat er fijne reacties komen op het project.

Wanneer?

Goede procescommunicatie begint al bij de start. Toon dat er geluisterd wordt.
Wacht niet tot er resultaten zijn. Toon de beweging. 

De sleutel naar goede procescommunicatie ligt bij de regelmaat van communiceren. Blijf mensen op de hoogte houden, ook zonder dat er op dat moment resultaten geboekt worden. Vergeet niet, je moet vooral de evolutie tonen van het project. Niet het resultaat.

Communiceer dus zeker 1 keer per x maand. Wanneer er vaart wordt gemaakt, kan dat iedere maand zijn. Of misschien is om de 2 maand net iets beter. Dat moet je voor jezelf bepalen.

Hoe?

Communiceer aan de hand van een vast format, zodat mensen meteen herkennen waar deze mail over gaat. Denk in termen van een nieuwsbrief!

Er zijn enkele sleutelelementen die van belang zijn bij procescommunicatie.

Delen op sociale media

Gerelateerde artikels

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief