Een digitaal kompas…

Een beleidsinstrument dat richting geeft bij mensgerichte digitalisering, houvast biedt bij het maken van keuzes, je op koers houdt en onmisbaar is om je doel te bereiken.

‘Een collega-organisatie gebruikt CRM, is dat ook iets voor ons?!’
‘AI is overal, moeten wij hier op inzetten?’
‘We willen digitaliseren, maar de noden zijn hoog en waar beginnen we?’

Het zijn slechts enkele van de vele vragen die sociale organisaties op vandaag bezig houden. De uitdagingen zijn groot en steeds meer voelbaar, maar de beschikbare tijd en budgetten staan onder druk.

Een digitaal kompas...

In deze blogpost zoomen we in op een digitaal kompas. Een beleidsinstrument dat houvast biedt en richting geeft om:

  • tijd en budget effectief en duurzaam in te zetten,
  • prioriteiten te bepalen in digitalisering,
  • keuzes te maken,
  • passende oplossingen te vinden voor digitale noden.

 

Een digitaal kompas bestaat uit 3 essentiële onderdelen waar we in deze blogpost even op inzoomen:

  • een digitaal toekomstbeeld
  • een digitale strategie
  • een digitale roadmap

Stop met digitale brandjes blussen, start met duurzaam, mensgericht digitaliseren!

Sociale organisaties hebben in de afgelopen jaren reeds sterke stappen gezet in digitalisering, maar de veranderingscurve is voor sommige mensen in die organisaties hoog en steil. Met als gevolg dat de ingezette tools en systemen niet altijd (goed) gebruikt worden. Dit wordt meer en meer voelbaar in de organisatie. In een poging om het tij te keren worden her en der digitale brandjes geblust.
Maar voor (of zelfs doordat) het ene brandje geblust is, ontbranden er spontaan vuurhaarden op andere plekken… 

Dat vreet energie bij de brandblussers en levert uiteindelijk weinig op.

Dat kan anders daarom maken we werk van een digitaal toekomstbeeld!

Een digitaal toekomstbeeld legt vast waar je als organisatie naartoe wil op vlak van digitalisering. Het vertrekt vanuit de digitale omgeving vandaag en hoe die ervaren wordt door mensen in en rond de organisatie. Van daaruit wordt vastgelegd hoe het anders kan en zou moeten zijn in de toekomst.

Voor een goed digitaal toekomstbeeld zoom je uit en overschouw je de digitale noden vanuit verschillende perspectieven in de organisatie. Zo vermijd je het ad hoc aanpakken van digitale brandjes, maar stippel je een duurzaam pad uit op vlak van digitalisering.

Het digitaal toekomstbeeld wordt visueel voorgesteld waarbij het einddoel en de te zetten digitale stappen in een leuk beeld gegoten worden dat meer zegt dan 1000 opsommingen.

Kazoutopia, het digitaal toekomstbeeld van Kazou

Stop met tools als paddenstoelen uit de grond te laten schieten, start met een brede kijk en maak goede keuzes.

Als je digitale uitdagingen geïsoleerd bekijkt en aanpakt, schieten er al snel tools en systemen als paddenstoelen uit de grond. Elk van die systemen biedt een oplossing voor bepaalde specifieke noden, maar gaandeweg ontstaat steevast een nieuwe nood… de nood om de verschillende systemen met elkaar te integreren, om data te laten doorstromen van de ene naar de andere tool. Afzonderlijke tools achteraf met elkaar integreren, het kan zeker, maar het zorgt ook vaak voor onverwachte complexiteit en onvoorziene extra kosten…

Dat kan anders daarom creëren wij een digitale strategie!

Een digitale strategie is het digitaal beleidsplan van je organisatie. Het plan bouwt verder op het digitaal toekomstbeeld, en beschrijft de digitale uitdagingen die effectief aangepakt en uitgerold worden in de komende periode.

Een digitale strategie geeft houvast om digitale projecten minder ad hoc aan te pakken, maar vanuit een overkoepelende blik op digitale noden de onderlinge linken en wenselijke integraties te zien. Het creëert een solide basis om duurzame, gefundeerde keuzes te maken voor passende tools en oplossingen.

Stop met zomaar doen, start met plannen!

Digitale projecten opstarten geeft energie! Het gevoel van voortgang maken, eindelijk stappen te zetten en dingen aan te kunnen pakken. Een energie en vibe die vaak ook opgepikt wordt in de hele organisatie! 

Jammer genoeg zien we gaandeweg projecten echter soms vertragen of zelfs stilvallen… op het moment dat het project wat moeilijker loopt bijvoorbeeld, de trekker uitvalt, er onverwachte hindernissen opduiken of er een periode aanbreekt waarin digitaal geen topprioriteit is.

Dat kan anders daarom zetten we in op een digitale roadmap!

Een digitale roadmap is een uitgestippeld plan waarbij verschillende digitale projecten realistisch ingepland worden in de tijd, rekening houdend met prioriteiten, grootte van de in te plannen projecten, drukke periodes in de organisatie en beschikbare tijd en middelen. 

Bij de opmaak een digitale roadmap wordt rekening gehouden met verschillende factoren in de context van de organisatie. Op basis daarvan wordt een realistische planning gemaakt met het doel om voortgang te blijven maken en mensen de kans te geven om echt mee te bewegen in de verandering.

Het resultaat? Een digitaal kompas!

Interesse in een digitaal kompas voor jouw organisatie?

Kom naar onze digisterkdag op 30/04, een digitaal kompas maakt deel uit van een digisterke aanpak!

Delen op sociale media

Gerelateerde artikels

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief