Blended learning om de kwaliteit van leren te verbeteren: de digiraf aanpak in 4 stappen

Een klantenverhaal van Groep Maatwerk. Ze wil haar sterk opleidingsaanbod voor maatwerkers ook digitaal verbeteren en rekende op de begeleiding van digiraf in de eerste stappen.
Blended learning workshop

Groep Maatwerk wil via blended learning de maatwerkers meer en beter laten leren

Groep Maatwerk heeft een sterke reputatie in haar opleidingen aan maatwerkers

In 2019, het jaar vóór corona, gaf Groep Maatwerk 554 opleidingsdagen, waarvan 314 voor doelgroepwerknemers en 240 voor omkadering. Al deze opleidingen gingen live door. De leden van Groep Maatwerk (48 voormalige beschutte werkplaatsen en 4 voormalige sociale werkplaatsen, en 2 Maatwerkafdelingen) stellen ruim 22.000 personen tewerk, waarvan 17.500 personen met een arbeidsbeperking. 
Het merendeel van de werknemers heeft een verstandelijke beperking, vaak in cumul met andere medische en/of sociale problematieken. Een doelgroep met diverse problematieken in het algemeen en een afstand tot het reguliere economische circuit. Heel wat uitdagingen om hen te laten bijleren…

In dit artikel:

 • Voor welke uitdagingen Groep Maatwerk stond in de digitale vertaling
 • Waarom er op “blended learning” werd ingezet
 • Een passende aanpak voor dit digitaal project
 • Mensen verbinden en goesting geven
 • Groep Maatwerk gidsen en begeleiden
 • Blijvend impact maken voor Groep Maatwerk en haar gebruikers
 • En dit alles door in te zetten op digitaal

En toen kwam corona..

In maart 2020 werden al de opleidingen, als gevolg van de lockdown, van de ene dag op de andere stopgezet. In de zomer werd er terug opgestart, maar toen in het begin van het najaar de coronacijfers terug de verkeerde kant opgingen, werd er beslist om de open opleidingen niet meer live te laten doorgaan. Een beperkt aantal open opleidingen werd geannuleerd. De 6-daagse ‘Basisopleiding voor begeleiders in maatwerkbedrijven’ werd beslist om ze op korte termijn om te zetten naar een digitale opleiding. Het was snel duidelijk dat dit geen volledig online opleiding zou worden, maar wel een blended opleiding, met zowel digitale contactmomenten met de volledige groep als offline opdrachten.

Digitale vertaling van de opleidingen

Bij de omzetting van deze opleiding naar een digitale opleiding werden een aantal stappen gezet op didactisch en technologisch vlak. De diverse inhoud van de opleiding maakte het noodzakelijk om op zoek te gaan naar verschillende digitale hulpmiddelen die Groep Maatwerk kon ondersteunen om de materie op een didactisch verantwoorde en uitdagende manier over te brengen. De grote hoeveelheid aan reeds bestaande content moest digitaal vertaald worden. Deze digitale vertaling liep niet altijd even vlot. Om de vertaling naar digitaal te kunnen maken werd er op 2 vragen ingezet:
 • Welke applicaties hebben we nodig om onze bestaande werkvormen digitaal in te kunnen zetten?
 • Welke mogelijkheden bieden de digitale applicaties ons in de ontwikkeling van nieuwe werkvormen om onze doelstellingen te bereiken?
Geen sinecure aangezien het grote aanbod op de markt.

Blended learning om de kwaliteit van leren te verbeteren

Met het project E-leren wil Groep Maatwerk stappen zetten in de richting van het omzetten van andere opleidingen naar blended opleidingen. De organisatie wil een eerste opleiding voor doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven omzetten naar een blended opleiding (combinatie van een face-to-face aanbod (dat digitaal of live kan plaatsvinden) met een online component). De hulp van digiraf werd ingeroepen om Groep Maatwerk te begeleiden in de eerste stappen.

Een passende aanpak voor dit project

digiraf helpt social profit organisaties in het zetten van digitale stappen. Het vinden van een digitale oplossing in deze tijden is op zich geen moeilijke opdracht. Er bestaan namelijk zoveel digitale snufjes. De uitdaging bestaat erin om de juiste oplossing te kiezen aan de hand van de nood van de organisatie alsook vanuit het klant van de klant perspectief. Wanneer je niet vanuit de nood vertrekt, dan doe je aan tool-denken. Dit kan in de toekomst problemen veroorzaken bij groei. We nemen je graag mee hoe we dit samen met Groep Maatwerk hebben aangepakt.

Mensen verbinden en goesting geven

Waar ligt de drempel?

Maatwerkers zijn over het algemeen weinig vertrouwd met digitale technologie en beschikken vaak over weinig digitale vaardigheden. Maar wat is nu net die drempel? In de eerste fase van het project was het zeer belangrijk om onder andere deze vraag vast te pakken. Groep Maatwerk heeft reeds een lange historie op gebied van opleidingen geven, en is in nauw contact met hun leden.

Gerichte begeleiding waar nodig, zelfstandig waar het kon

We werkten in een combinatie van diverse formats zodat Groep Maatwerk zelfstandig een aantal vragen konden vastpakken, alsook met gerichte bevragingsvormen waarin wij als procesbegeleider werkten.
 • Huiswerk via miro waarin de medewerkers zelfstandig op een aantal gerichte vragen moesten ingaan.
 • Een focusgroep met enkele maatwerkbedrijven waarin we een aantal uitdagingen in leren en de drempels van de maatwerker aanpakken.
 • Een online bevraging om het digitale niveau van de maatwerker in te schalen.

Groep Maatwerk gidsen en begeleiden

Groep Maatwerk heeft een zeer grote kennis over opleidingen geven aan de doelgroep. Maar hoe zet je nu die rijke inhoud om naar digitale werkvormen?

Wat moet een gebruiker kunnen zien?

In enkele werksessies gingen we samen met het kernteam verder in op deze vraag. Aan de hand van een herkenbaar vormingsvoorbeeld “Gezond met goesting” lieten we de medewerkers uittekenen hoe zo een digitale opleiding er zou moeten uitzien. Ze kregen post-its en stiften en de opdracht: “ Wat moet een maatwerker kunnen zien op zijn smartphone in welke stap?” Blended learning workshop

We gaven enkele zaken mee die we weten over leren:

 • Wat is het belang van regelmatig prikkels geven?
 • Hoe zorg je ervoor dat de boodschap blijft plakken?
 • Welke fases zijn er in leren?
 • Hoe maken we de shift van passief leren naar actief leren?
 • ..

Presenteren en bespreken in groep

We reflecteerden samen hoe we deze modellen konden toepassen op de oefening en de medewerkers werkten op deze manier enkele eerste werkvormen uit. De werkvormen werden gepresenteerd en besproken in groep. Groep Maatwerk presenteren digitale werkvormen
Wim (Groep Maatwerk): “Tijdens deze dag leerde ik meer bij dan in de laatste 10 bijscholingen die ik volgde”

Blijvend impact maken voor Groep Maatwerk en haar gebruikers

We zetten sterk in op goesting om er iets van te maken. We voelden bij de medewerkers van Groep Maatwerk na deze werksessie een sterke goesting om ermee aan de slag te gaan. Er werd op basis van de eerste werkvorm zelfstandig een hele reeks van andere werkvormen uitgewerkt. Dit was noodzakelijk om beter te vatten wat een mogelijk platform zou moeten kunnen.

Vertalen van de werkvormen naar user stories

In de volgende sessie vertaalden we samen de reeks van werkvormen naar user stories. Dit zijn uitgeschreven en specifieke functionaliteiten die duidelijk maken wat de nood is. Dit resulteerde in een hele reeks van user stories. Sommige al belangrijker dan anderen. We werkten samen op het prioriteren van de functionaliteiten aan de hand van een opdeling in “Must-haves, Should-haves, Could-haves en Won’t haves”

En dit alles door in te zetten op digitaal!

De uitkomst van deze samenwerking was een door digiraf afgeleverd document met aanbevelingen en resultaten uit de verschillende sessies en begeleidingsvormen.

Een overzichtsdocument waar Groep Maatwerk een leverancier mee kan kiezen

Dit document kan door Groep Maatwerk gebruikt worden om naar mogelijk leveranciers te stappen en demo’s aan te vragen. Op deze manier konden offertes ook gefundeerd met elkaar vergeleken worden om een goede beslissing te nemen. Requirements Groep Maatwerk
Jeroen (Groep Maatwerk): “Vele leveranciers trachten in de mate van het mogelijke een antwoord te geven op deze vereisten, waardoor het mogelijk wordt om zo objectief mogelijk te bepalen of ze voldoen aan de minimum vereisten van Groep Maatwerk.”

digiraf leert vissen in plaats van vis aan te reiken

De weg naar de oplossing is even belangrijk als het resultaat. Al de werkvormen die we deden in groep gebruiken we als leidraden voor het gesprek. Ook na onze tussenkomst moet Groep Maatwerk verder kritisch kunnen nadenken over de noden. Bijvoorbeeld het aanpassen van een prioriteit na verder onderzoek, het uitwerken van een nieuwe werkvorm,..

Wil je graag begeleiding in het zoeken van een systeem?

Neem contact op en we praten erover!

Delen op sociale media

Gerelateerde artikels

Medewerkers trainen in het optimaliseren van organisatieprocessen, dat is investeren in efficiënter en effectiever samenwerken! Bye bye ruis, hello bruis!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief