De digitale noden van je doelgroep ontdekken

Op digitaal vlak merkte JEF dat ze voor leerkrachten meer konden betekenen. Samen met digiraf gingen ze op zoek naar de specifieke noden van deze doelgroep om tot een gepaste oplossing te komen.

·J·E.F wil met een online platform inspelen op de digitale noden van de leerkrachten

J·E.F: het aanspreekpunt over jeugd, film en nieuwe media 

·J·E.F is een non-profit organisatie die dol is op jeugdfilm. ·J·E.F  brengt eigenwijze, supergoeie films in de zalen, bij mensen thuis en op school. Maar ·J·E.F  is ook meer dan film. ·J·E.F  is ook een festival. ·J·E.F  is er voor en door kinderen en jongeren en nodigt hen uit om mee te doen aan workshops, zelf films te maken en te experimenteren met nieuwe media. ·J·E.F  is het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met jeugd, film en nieuwe media, op school en in de vrije tijd.

In dit artikel:

Niet de eerste keer dat ·J·E.F bij ons komt aankloppen

De mensen bij ·J·E.F waren geen vreemden voor ons. Ze kwamen eerder al bij ons met een vraag rond een planningstool voor hun medewerkers. Door toen samen met hen deze vraag te exploreren, ontdekten we dat ze geen nood hadden aan een planningstool, maar wel aan een gebruiksvriendelijke boekingstool. Hiermee zijn we toen verder aan de slag gegaan.

Daphné (·J·E.F): 

“Wij waren zo tevreden over de samenwerking met digiraf dat we hen opnieuw om ondersteuning vroegen bij onze volgende digitale uitdaging. De mensen van digiraf luisteren goed naar onze noden en naar de noden van onze doelgroepen. Op basis daarvan slagen ze erin om ons richting te geven”

De concurrentie aangaan met de grote spelers 

Maar nu zit ·J·E.F dus met een nieuwe uitdaging. Leerkrachten kloppen bij hen aan om film op school te brengen. Soms lukte dit, soms niet. Er was meestal geen pasklare oplossing, wat heel verwarrend kon zijn voor de leerkrachten. Daarnaast had ·J·E.F  ook een heleboel andere losse experimenten rond online scholenaanbod ter beschikking. Door de onduidelijkheid in het aanbod voelden ze bij ·J·E.F  dat er nood was aan een synthese en een online propositie die helder en gebruiksvriendelijk is voor leerkrachten. Ze besloten hieruit dat onderzoeken hoe leerkrachten kijken naar de toekomst van film in de klas cruciaal is en zochten hierbij een helpende hand.

Naast deze uitdaging, gaf ·J·E.F ook aan dat ze schrik hebben om opgeslorpt te worden door de grote digitale spelers op de markt. Dat als ze niet mee-evolueren met de technologie, ze achterop zouden raken. Als kleinere non-profit speler willen ze natuurlijk ook hun digitaal verhaal kunnen brengen!

In hun pitch haalden ze aan dat ze een soort Netflix voor scholen wilden ontwikkelen, al beseften ze op dat moment al dat die denkpiste niet volledig goed zat. De uitkomst was voor hen dus nog helemaal niet duidelijk, maar ze beseften dat ze op een digitale manier leerkrachten verder willen helpen.

Niet de Netflix voor scholen

Een passende aanpak voor het project

digiraf helpt social profit organisaties bij het zetten van digitale stappen. Het vinden van een digitale oplossing in deze tijden is op zich geen moeilijke opdracht. Er bestaan namelijk zoveel digitale snufjes. 

De uitdaging bestaat erin om de juiste oplossing te kiezen. Dit aan de hand van de nood die een organisatie voelt alsook vanuit het klant van de klant perspectief. 

We nemen je graag mee hoe we dit samen met JEF hebben aangepakt.

De noden helder krijgen

Bij de start van het project vond ·J·E.F  het moeilijk om te pinpointen waar leerkrachten precies nood aan hebben op digitaal vlak. Dit is een gegeven dat wij wel vaker horen van organisaties. Vaak is het kennen van de doelgroep en weten waar hun noden precies liggen niet altijd helder. Daarom is het net zo belangrijk om je doelgroep te betrekken in het proces. Enkel door dit te doen kan een organisatie 100% zeker zijn dat waar zij naartoe willen, ook de juiste richting is voor hun klanten. 

Zeker een tip dus voor alle organisaties: 

neem altijd het klantenperspectief mee in beslissingen die impact hebben op hen. 

Bij ·J·E.F  was de noden ontdekken een grote vraag in dit project, we hebben dit dan ook grondig aangepakt: 

  • Focusgroepen om in gesprek te gaan rond het thema ‘toekomst van film in de klas’
  • Interviews om in de diepte in een aantal aspecten te duiken 
  • Online bevraging om een grotere groep leerkrachten te bereiken, aspecten af te toetsen en zo kwantitatieve cijfers te bekomen.
digitale noden

Door de doelgroep te betrekken en te bevragen kwamen de digitale noden en noden rond film in de klas al snel naar boven. Zo kreeg ·J·E.F een duidelijk beeld van waar leerkrachten van wakker liggen en waar hun prioriteiten staan. 

De noden van de doelgroep zijn gekend! En wat nu?

Om te bepalen hoe ·J·E.F het beste aan de noden van de leerkrachten kan voldoen, werkten we samen met hen toe naar een digitale strategie. Met een digitale strategie kan een organisatie met een duidelijke richting toewerken naar hun doel. 

 

Om tot die strategie te komen, namen verschillende medewerkers binnen ·J·E.F deel aan interactieve workshops. Tijdens de workshop besproken we onder andere de mogelijke rol van ·J·E.F  in het oplossen van de noden van de doelgroep, hoe een mogelijke oplossing gerelateerd kan worden aan hun huidig aanbod … 

Door tijdens deze workshops keuzes te maken, kon een duidelijke richting gezet worden in de strategie om daarna verder aan de slag te gaan om de noden, vragen en verwachtingen van de leerkrachten zo goed mogelijk in te lossen.

Bregt (·J·E.F): 

“De sessies die we met digiraf hadden, gaven een enorme boost aan ons denkproces. De sessies waren dan ook echt goed voorbereid, waardoor we telkens grote stappen vooruit zetten.”

Daphné (·J·E.F): 

“Ze durfden ons ook uitdagen en zeggen waar het op stond. Terwijl wijzelf bleven twijfelen, durfden de mensen van digiraf wél keuzes te maken. Keuzes waarvan we dan toch het gevoel hadden dat het echt onze beslissingen waren. Dat kon alleen maar omdat de mensen van digiraf werkelijk naar ons luisterden en moeite deden om mee te zijn in ons verhaal.”

De digitale oplossing

Door in gesprek te gaan met zowel de organisatie als de doelgroep konden we een strategie neerleggen die rekening hield met beide partijen en hun noden. 

De strategie toonden aan dat de grootste meerwaarde voor de leerkrachten zat in een digitaal platform dat ze in de klas kunnen inzetten als een echt gebruiksinstrument. 

Met de strategie, de specifieke elementen die in het platform moeten komen en wat extra handvaten kon ·J·E.F verder aan de slag om de theorie in de praktijk om te zetten!

Zin in het vervolg!  

·J·E.F schoot direct in actie en richtte hun eigen platform op te in de vorm van een bètaversie. Het platform kreeg de naam ‘Les in beeld.’ 

Leuk weetje: ·J·E.F bevroeg leerkrachten naar een passende naam voor het platform en kwam zo tot de naam ‘Les in Beeld.’ Nog maar eens bewezen welke meerwaarde het bevragen van je doelgroep kan meebrengen! 

Het online platform is bedoeld voor leerkrachten om film in te zetten in de klas op een illustratieve manier om zo hun lessen te ondersteunen. 

Aan de hand van de bètaversie meten ze hoe hun doelgroep reageert op het nieuwe platform. Op basis daarvan maken ze aanpassingen en bereiden ze het platform verder uit. 

De medewerkers van ·J·E.F geven aan met veel goesting de handen uit de mouwen te steken voor dit project en om het verder te zetten! 

Daphné (·J·E.F): 

“Waar we vóór onze samenwerking met digiraf nog met heel veel twijfels zaten, hebben we nu echt collectief goesting in het platform!”

Wil jij ook graag begeleiding om de digitale noden van jouw doelgroep te ontdekken?  

Delen op sociale media

Gerelateerde artikels

Medewerkers trainen in het optimaliseren van organisatieprocessen, dat is investeren in efficiënter en effectiever samenwerken! Bye bye ruis, hello bruis!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief